Sửa chữa camera

Dịch vụ sửa chữa camera

Hiện nay chúng tôi chuyên sửa chữa, lắp đặt các dòng CAMERA tất cả các loại dòng máy từ cũ đến mới. Xem được trên các dòng máy Android và IOS của Iphone

Hỗ trợ tất cả khách hàng

Kiểm tra miễn phí bệnh cho máy